Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2014

17:17

JAK POWIEDZIEĆ "NIE" PROKRASTYNACJI?


Prokrastynacja to takie inteligentne, trudne słówko będące w praktyce synonimem zwykłego lenistwa (choć Wikipedia głosi, że jest to poważne zaburzenie!). Większość ludzi ma z tym problem, poddawanie się lenistwu i nicnierobieniu jest bądź co bądź przyjemne, jednak równocześnie nie jest to lenistwo bezkarne. Opiera się bowiem na unikaniu obowiązków i odkładaniu ich na późniejsze terminy, co po pewnym czasie rodzi wyrzuty sumienia.
Takie też i mnie dotknęły, albowiem w tym miesiącu kończę szkołę (już niebawem wypowiem się na temat tej szacownej instytucji trochę szerzej), zdaję maturę, mam wielkie plany na moje przyszłe życie, a to i tak jest chyba zbyt mała motywacja dla mnie. Rozleniwiłam się patrząc na moich rówieśników, którzy bujają się po imprezach, w końcu little party never killed anybody, stwierdziłam, że i tak poświęcam więcej czasu na naukę od nich. A oni zamiast teraz siedzieć po uszy w książkach będąc zdruzgotanymi swoimi chujowymi wynikami egzaminów próbnych, chyba stracili zaufanie do swoich umysłów i jedyną dla nich nadzieją jest modlitwa na Jasnej Górze. Może i trochę racji w tym jest (wkrótce: o religii). Jednak mój poziom przestał mnie satysfakcjonować.
Dlatego rozpoczynam PROJEKT ANTY-PROKRASTYNACJA, mający na celu zdusić lenistwo i opierać się, jeśli nie na wzmożonej nauce do samych egzaminów dojrzałości, to także na poszerzaniu wiedzy ogólnej, ćwiczeniach fizycznych albo PRZYNAJMNIEJ przestaniu czytania Pudelka i Papilota. Rozpoczynam już dzisiaj, a Wy?
Szczegółowy plan projektu napiszę niebawem, o ile ten pomysł mi się nie znudzi.
Morr
11:44
3114 2033
Reposted fromfelicka felicka viacolours colours

March 27 2014

20:04

Czas start - co możecie u mnie znaleźć

Po pewnym czasie prowadzenia pamiętnika w wersji analogowej i uzewnętrzniania się na rozmaitych forach internetowych postanowiłam zacząć publikować swoje opinie i przemyślenia. Wybrałam ten portal, gdyż mam tutaj szansę zetknąć się z największym gronem odbiorców, którzy mogą spojrzeć na to z różnych perspektyw, bez konieczności umieszczania reklam gdziekolwiek. Będą tu nie tylko teksty, ale także zdjęcia czy filmy, którymi będę miała ochotę się podzielić. Być może coś was tu zainteresuje.
Pozdrawiam
Morr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl